Πολιτική Απορρήτου

Τι αφορά η δήλωση απορρήτου
Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ζωτικής σημασίας να σας ενημερώσουμε στη συνέχεια σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για ποιο σκοπό και ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων υπόκειται στο GDPR και σε τυχόν ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων της Ελλάδας.

Η εφαρμογή AthletesWeR
Η εφαρμογή AthletesWeR είναι μια εφαρμογή ενημέρωσης του χρήστη-αθλητή για αθλητικά events που τον αφορούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσωπικό προφίλ με ονοματεπώνυμο, βιομετρικά στοιχεία και αθλήματα που σας ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή AthletesWeR σάς  ενημερώνει για τα events που αφορούν τα αθλήματα που έχετε δηλώσει ότι ανήκουν στο φάσμα του ενδιαφέροντος σας, και καταχωρεί αυτά σε ένα ημερολόγιο για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου σας. Παράλληλα  έχετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω chat, με άλλους αθλητές που συμμετέχουν στα ίδια events με εσάς . Η εγγραφή στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της σύνδεσής μας στο AthletesWeR με τη χρήση του αριθμού κινητού.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα και τι σημαίνει επεξεργασία.
«Προσωπικά δεδομένα» (εφεξής καλούμενα και «δεδομένα») είναι κάθε πληροφορία που λέει κάτι για ένα φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι μόνο πληροφορίες που κάνουν άμεση αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο (όπως το όνομα ή τη διεύθυνση e-mail ενός ατόμου), αλλά και πληροφορίες με τις οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες πρόσθετες γνώσεις, μπορεί να γίνει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άτομο .«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, παραγγελία, αποθήκευση, χρήση ή διαγραφή δεδομένων).

Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι:

DELTECH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ ΕΕΡΜΟΥ 1ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TK 56224
email: info@athleteswer.com
tel: +302310526279

Ποια δικαιώματα έχετε ως κάτοχος και προμηθευτής των δεδομένων σας.
Στο πλαίσιο των διατάξεων της νομοθεσίας, ως κάτοχος και προμηθευτής των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

-Να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας.
-Στην επεξεργασία και διόρθωση λανθασμένων στοιχείων και η συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
-Διαγραφή των δεδομένων σας, ιδιαίτερα εάν (1) δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων, (2) αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (3) τα δεδομένα σας έχουν υποστεί υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία ή (4) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία·
-Στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ιδιαίτερα εάν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς ή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη και αντί της διαγραφής απαιτείτε περιορισμό της χρήσης.
-Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση έννομα συμφέροντα για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολόγηση, στην επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ· εκτός εάν πρόκειται για ένσταση στο άμεσο μάρκετινγκ, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όπως μπορεί να κάνουμε, όταν υποβάλλετε ένσταση. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αντίρρησής σας, θα εξετάσουμε την ουσία της υπόθεσης και θα διακόψουμε την επεξεργασία εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
-Να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και το δικαίωμα να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας απευθείας από εμάς σε άλλον ελεγκτή.
-Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία. Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκληση.
-Εάν επιδιώκετε να διεκδικήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, σημειώστε ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να προσκομίσετε αποδείξεις για να αποδείξετε ότι είστε το άτομο που λέτε ότι είστε.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τον GDPR.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Η εφαρμογή μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς και από ιστότοπους άλλων παρόχων που δεν συνδέονται με εμάς (“τρίτα μέρη”). Αφού κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή στην επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων που μεταδίδονται στο τρίτο μέρος όταν γίνεται κλικ στον σύνδεσμο (όπως η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση URL στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσμος), η επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους είναι φυσικά πέρα από τον έλεγχό μας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων από τρίτους.

Επεξεργασία δεδομένων

Κατέβασμα και χρήση της εφαρμογής AthletesWeR
Όταν γίνεται λήψη ή χρήση της εφαρμογής AthletesWeR στην κινητή συσκευή σας, η εφαρμογή μεταδίδει τα ακόλουθα δεδομένα στους διακομιστές ιστού μας, τα οποία αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:
Η τοποθεσία σας αν δώσετε σχετική άδειαΗμερομηνία και ώρα πρόσβασης στην εφαρμογήΟ τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτεΕπεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα κατ’ αρχήν μόνο για λόγους διασφάλισης σταθερότητας καθώς και ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς γίνεται μόνο εάν οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο. 6(4) GDPR έχουν τηρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο. 13(3) GDPR και άρθρο. 14(4) GDPR.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν πληρούνται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 GDPR.
Εγγραφή / Έλεγχος ταυτότητας κατά την είσοδο στην εφαρμογήΣυλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα κατά την εγγραφή και τον έλεγχο ταυτότητας εντός της εφαρμογής AthletesWeR:

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

-Το μοναδικό σας αναγνωριστικό συσκευής(Device ID)
-Αναγνωριστικό χρήστη  AthletesWeR
-Αναγνωριστικό εφαρμογής  AthletesWeR
-Εάν όχι, το επώνυμο και το όνομά σας
-Η ηλεκτρονική σου διεύθυνση
-Ο κωδικός πρόσβασής σας (κρυπτογραφημένος)
-Εάν όχι, η εικόνα του προφίλ σας
-Η χώρα και η γλώσσα σας
-Ημερομηνία και ώρα εγγραφής / επικύρωσης


Αυτά τα δεδομένα υφίστανται κατ’ αρχήν επεξεργασία από εμάς αποκλειστικά για σκοπούς εγγραφής / ελέγχου ταυτότητας στην εφαρμογή μας AthletesWeR.

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς γίνεται μόνο εάν οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο. 6(4) GDPR έχουν τηρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο. 13(3) GDPR και άρθρο. 14(4) GDPR.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν πληρούνται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. Τηρούνται 4 GDPR. Σε αυτή την περίπτωση, φυσικά θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 GDPR και άρθρο 14 παρ. 4 GDPR.

Δεδομένα κατά τη χρήση της εφαρμογής AthletesWeR

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα κατά τη χρήση της εφαρμογής AthletesWeR:

-Ύψος, βάρος, φύλο, ημερομηνία γέννησης, όνομα, επίθετο, email και πόλη διαμονής του χρήστη.
-Αθλήματα που ενδιαφέρουν τον κάθε χρήστη
-Η χρήση του κουμπιού “Κοινή χρήση” πατιέται
-Προαιρετική φωτογραφία του χρήστη
-Διακριτικό Firebase (αναγνωριστικό της εφαρμογής)

Επεξεργασία για άλλους σκοπούς γίνεται μόνο εάν οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο. 6(4) GDPR έχουν τηρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, φυσικά θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο. 13(3) GDPR και άρθρο. 14(4) GDPR.

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν πληρούνται οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 GDPR. Σε αυτή την περίπτωση, φυσικά θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 GDPR και άρθρο 14 παρ. 4 GDPR.

Υπηρεσίες από τρίτους κατά τη χρήση της εφαρμογής

Α. Γενικές πληροφορίες

Κατά την παροχή της εφαρμογής μας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες και υπηρεσίες. Ακολούθως σας παρέχουμε – ως χρήστη της εφαρμογής μας – πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω της χρήσης τεχνολογιών και υπηρεσιών.

I. Τι είναι οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες;

Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί εάν έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία από την τελική συσκευή σας στην εφαρμογή μας. Αναγνωρίζεται μόνο η τεχνολογία ή η υπηρεσία στην τελική συσκευή σας. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται, για παράδειγμα, να αποθηκευτούν στις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες εάν αυτό είναι τεχνικά απολύτως απαραίτητο, π.χ. για να ενεργοποιήσετε μια προστατευμένη σύνδεση.

Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες μπορεί για παράδειγμα να είναι μικρά αρχεία κειμένου που ένας διακομιστής ιστού ή μια εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει και να διαβάσει στον τερματικό σας εξοπλισμό (υπολογιστή, smartphone ή παρόμοιο) που χρησιμοποιείτε. Οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες περιέχουν μεμονωμένες, αλφαριθμητικές συμβολοσειρές χαρακτήρων που επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε και ενδέχεται επίσης να περιέχουν πληροφορίες για ρυθμίσεις που αφορούν τον χρήστη.

Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες & υπηρεσίες και άλλες τεχνολογίες στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως «Τεχνολογίες».

II. Τι είδη τεχνολογιών υπάρχουν;

Διακρίνουμε μεταξύ βασικών τεχνολογιών αφενός και προαιρετικών τεχνολογιών αφετέρου:

Οι βασικές τεχνολογίες είναι εκείνες που είναι τεχνικά απαραίτητες για τη λειτουργικότητα καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας των συστημάτων μας εφαρμογών και τεχνολογίας πληροφοριών. Εκχωρούμε επίσης σε αυτήν την κατηγορία εκείνες τις τεχνολογίες που αποθηκεύουν ορισμένες ρυθμίσεις που έχετε κάνει, επιλεγμένες επιλογές ή πληροφορίες που έχετε εισαγάγει μέχρι να κλείσετε την εφαρμογή σας (το αργότερο), προκειμένου να παρέχουν την επιθυμητή λειτουργία που έχετε ζητήσει (π.χ. κατάσταση σύνδεσης, γλώσσα ρύθμιση κλπ.). Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή την ανάγνωση βασικών τεχνολογιών. Επομένως, δεν μπορείτε να διαχειριστείτε βασικές τεχνολογίες μέσω των ρυθμίσεων της υπηρεσίας διαχείρισης συναίνεσης που χρησιμοποιούμε, αλλά μόνο μέσω της εφαρμογής σας και να διαγράψετε τεχνολογίες που είναι αποθηκευμένες εκεί ή να αποκλείσετε την αποθήκευση τεχνολογιών.
Προαιρετικές τεχνολογίες είναι εκείνες που δεν είναι απαραίτητες για τη λειτουργικότητα ούτε για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας των συστημάτων μας εφαρμογών και τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης ή μάρκετινγκ. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής μας, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη χρήση της εφαρμογής μας και ως εκ τούτου να τη βελτιστοποιήσουμε. Επίσης, εκχωρούμε σε αυτήν την κατηγορία εκείνες τις τεχνολογίες που αποθηκεύουν ορισμένες ρυθμίσεις που έχετε κάνει, επιλεγμένες επιλογές ή πληροφορίες που έχετε εισαγάγει. αυτά παραμένουν αφού κλείσετε την εφαρμογή σας για να παρέχετε την επιθυμητή λειτουργία που έχετε ζητήσει (π.χ. κατάσταση σύνδεσης επιλέγοντας «Απομνημόνευση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου», λίστα επιθυμιών, λίστα σύγκρισης κ.λπ.) για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για την αποθήκευση ή την ανάγνωση προαιρετικών τεχνολογιών, απαιτείται γενικά η προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να συναινέσετε στη χρήση προαιρετικών τεχνολογιών και να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ μέσω των ρυθμίσεων της υπηρεσίας διαχείρισης συναίνεσης που χρησιμοποιούμε.
Τόσο οι βασικές όσο και οι προαιρετικές τεχνολογίες μπορεί να είναι οι λεγόμενες «τεχνολογίες συνεδρίας» ή «επίμονες τεχνολογίες», οι οποίες διαφέρουν ως προς την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής ή τη λειτουργική διάρκεια ζωής τους:

Οι τεχνολογίες περιόδου λειτουργίας αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό σας και διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε την εφαρμογή σας.Οι μόνιμες πληροφορίες υπηρεσιών αποθηκεύονται στον τερματικό σας εξοπλισμό και δεν διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε την εφαρμογή σας, αλλά παραμένουν στον τερματικό σας εξοπλισμό για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Β. Χρήση τεχνολογιών στην εφαρμογή μας

I. Βασικές Τεχνολογίες
Ποιες βασικές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για ποιο σκοπό και για πόσο χρονικό διάστημα;

Υπηρεσία

Σκοπός

Πάροχος υπηρεσιών

Λειτουργική ζωή

Υπηρεσία
Σκοπός
Πάροχος

Google Firebase Crashlytics
Προετοιμασία αναφορών σφαλμάτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας της εφαρμογής AthletesWeR και για να μπορούμε να την εγγυηθούμε στο μέλλον.

Google Ireland Ltd.,
Gordon House,
44-47 Barrow Street,
Dublin 4 D,
Ιρλανδία

Ανίχνευση γλώσσας
Ανίχνευση γλώσσας για εμφάνιση γλώσσας της εφαρμογής για συγκεκριμένο χρήστη
-

Google Firebase Crashlytics
Έχουμε ενσωματώσει το Google Firebase Crashlytics στην εφαρμογή AthletesWeR για ανάλυση και διόρθωση σφαλμάτων. Η αναφορά εξυπηρετεί τη σταθερότητα και τη βελτίωση της εφαρμογής. Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείται και τη χρήση της εφαρμογής AthletesWeR (π.χ. η χρονική σήμανση, πότε ξεκίνησε η εφαρμογή και πότε συνέβη το σφάλμα), γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να διαγνώσουμε και να επιλύσουμε προβλήματα. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων έγκειται επίσης σε αυτούς τους σκοπούς. Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το άρθρο. 6 παράγρ. 1 λιτ. στ) DSGVO. Τα δεδομένα αποθηκεύονται ανώνυμα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν συγχωνεύονται με άλλες πληροφορίες προφίλ σας. Η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρεθεί στην πολιτική απορρήτου του παρόχου.
Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτούμενες τεχνολογίες είναι ήδη αποθηκευμένες όταν αποκτάτε πρόσβαση στην εφαρμογή μας και το σχετικό πλαίσιο είναι προεπιλεγμένο. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της επιλογής των απαιτούμενων τεχνολογιών μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης συναίνεσης. Η λειτουργικότητα της ίδιας της υπηρεσίας διαχείρισης συναίνεσης απαιτεί τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών.

Πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών:

Google Ireland Limited, Gordon House, 44-47 Barrow Street Dublin 4 D, Ireland

Ιστότοπος: https://firebase.google.com
Πολιτική απορρήτου: https://firebase.google.com/support/privacy/

II. Προαιρετικές τεχνολογίες
Χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πληροφορίες, θα θέλαμε να σας επιτρέψουμε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση υπέρ ή κατά της χρήσης προαιρετικών τεχνολογιών και της σχετικής επεξεργασίας δεδομένων.

Υπηρεσία
Σκοπός
Πάροχος

Google Firebase analytics
Στατιστικά εφαρμογής
Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland

Εντοπισμός Θέσης
Καλύτερη κατανομή προτάσεων αγορών από την εφαρμογή
Συσκευή χρήστη

Push Notifications
Αποστολή ενημερώσεων μέσω push msg
Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland

Google (Firebase) Analytics
Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανάλυσης εφαρμογών για να αναλύσουμε τη χρήση της εφαρμογής μας και έτσι να μπορούμε να τη βελτιώνουμε συνεχώς. Τα ανώνυμα στατιστικά στοιχεία χρηστών που λαμβάνονται (π.χ. αριθμός και προέλευση επισκεπτών εφαρμογών) μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε την εφαρμογή μας και να βελτιώσουμε τη σχεδίασή της – όπως τοποθετώντας πληροφορίες ή θέματα στην εφαρμογή μας στην κατάλληλη τοποθεσία για την κάλυψη της ζήτησης.
Για ανάλυση εφαρμογών χρησιμοποιούμε το “Google (Firebase) Analytics”, μια υπηρεσία ανάλυσης εφαρμογών της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής συλλογικά «Google»), με την επέκταση «ανωνυμοποίηση IP» (ονομάζεται επίσης «μέθοδος κάλυψης IP»). Για το σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την Google σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR. Η Google θα επεξεργάζεται αντίστοιχα τα δεδομένα που συλλέγονται (δεδομένα σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό σας ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού, τις διευθύνσεις IP και τις δραστηριότητες της εφαρμογής ή της εφαρμογής σας) για λογαριασμό μας για τους σκοπούς της αξιολόγησης της χρήσης της εφαρμογής μας, της σύνταξης αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα εφαρμογών και της παροχής άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται στη χρήση εφαρμογών και διαδικτύου.
Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το Google (Firebase) Analytics ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Google ή οι υπο-επεξεργαστές της Google διατηρούν εγκαταστάσεις. Η μέθοδος κάλυψης IP που χρησιμοποιούμε διασφαλίζει ότι προτού μεταφερθεί η διεύθυνση IP σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκευτεί εκεί, συντομεύεται εντός των κρατών μελών της ΕΕ ή σε άλλα κράτη μέλη του ΕΟΧ, έτσι ώστε να μην μεταφερθεί εξ ολοκλήρου η διεύθυνση IP, εμποδίζοντας ή περιπλέκοντας σημαντικά την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης, δηλαδή ολόκληρη η διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί μόνο εκεί. Για μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται γενικά κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μετά την κήρυξη της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ κηρύχθηκε άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί να εγγυηθεί επαρκές επίπεδο προστασίας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει επί του παρόντος επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με αυτό που επικρατεί στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 GDPR και δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του άρθρου 46 GDPR για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Ως εκ τούτου, η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται εδώ μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 βαθμός GDPR. Πιθανοί κίνδυνοι αυτής της μεταφοράς δεδομένων είναι ότι η πρόσβαση από κρατικές αρχές, όπως υπηρεσίες ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα δεδομένα σας θα μπορούσαν να υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτές – πιθανώς χωρίς να ενημερωθείτε ξεχωριστά και χωρίς να έχετε εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματική νομική ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας – για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή για άλλους σκοπούς προς το δημόσιο συμφέρον των ΗΠΑ.
Για μεταφορά δεδομένων σε τρίτη χώρα, δηλαδή χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ, απαιτούνται γενικά κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μετά την κήρυξη της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ κηρύχθηκε άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ασπίδα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί να εγγυηθεί επαρκές επίπεδο προστασίας στις ΗΠΑ σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει επί του παρόντος επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με αυτό που επικρατεί στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 GDPR και δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του άρθρου 46 GDPR για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Κατά συνέπεια, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει επί του παρόντος επίπεδο προστασίας δεδομένων ισοδύναμο με αυτό που επικρατεί στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 GDPR και δεν μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες διασφαλίσεις βάσει του άρθρου 46 GDPR για να αντισταθμίσουμε αυτήν την έλλειψη. Ως εκ τούτου, η μεταφορά δεδομένων στις ΗΠΑ επιτρέπεται εδώ μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 βαθμός GDPR. Πιθανοί κίνδυνοι αυτής της μεταφοράς δεδομένων είναι ότι η πρόσβαση από κρατικές αρχές, όπως υπηρεσίες ασφαλείας ή/και υπηρεσίες πληροφοριών, δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα δεδομένα σας θα μπορούσαν να υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτές – πιθανώς χωρίς να ενημερωθείτε ξεχωριστά και χωρίς να έχετε εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματική νομική ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας – για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή για άλλους σκοπούς προς το δημόσιο συμφέρον των ΗΠΑ.

Πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία. μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Όροι και προϋποθέσεις ανατεθείσας επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικά προϊόντα Google:
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Οροι χρήσης:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

Επισκόπηση της χρήσης δεδομένων στο Google (Firebase) Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Πολιτική απορρήτου:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Τεχνική εξήγηση της «Ανωνυμοποίησης IP (ή κάλυψης IP) στο Google Analytics»:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de

Συμπληρωματική σημείωση:
Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το Google (Firebase) Analytics σε όλες τις εφαρμογές, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το “Πρόσθετο εξαίρεσης προγράμματος περιήγησης Google Analytics” στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el. Αυτή η επιλογή απενεργοποιεί την ανάλυση ιστού μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για την οποία έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο.

Παραλήπτες δεδομένων
Μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέλη όπως:

-Οι πάροχοι των λειτουργιών και τυχόν άλλων υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενεργά·
-Οι πάροχοι υπηρεσιών μας που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών
-Ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες που καθορίζετε.
-Δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, αρχές ή νομικοί σύμβουλοι, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η μεταφορά δεδομένων σε οντότητες σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (οι λεγόμενες τρίτες χώρες) ή σε διεθνείς οργανισμούς επιτρέπεται μόνο (1) εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή (2) εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα (άρθρο 45 GDPR). Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει τέτοια απόφαση, μπορούμε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε παραλήπτες που βρίσκονται σε τρίτη χώρα μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλες διασφαλίσεις (π.χ. τυπικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ή την εποπτική αρχή στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας) και την επιβολή της Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων είναι εγγυημένα ή η μεταφορά επιτρέπεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις βάσει άλλων νομικών βάσεων (άρθρο 49 GDPR).

Όπου μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες, θα σας ενημερώσουμε για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες της μεταφοράς στα σχετικά σημεία αυτής της πολιτικής απορρήτου δεδομένων.

Περίοδος αποθήκευσης και διαγραφή δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό, εάν δεν έχετε ουσιαστικά αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή ουσιαστικά αποσύρετε τη συγκατάθεση που ενδεχομένως έχετε δώσει.

Εάν υπάρχουν εκ του νόμου υποχρεώσεις διατήρησης, θα πρέπει να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα που επηρεάζονται από αυτές κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διατήρησης. Μετά τη λήξη της υποχρέωσης διατήρησης, θα ελέγξουμε εάν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη επεξεργασίας. Εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται από απώλεια, ακατάλληλες αλλαγές ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι, από την πλευρά μας, παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και στη συνέχεια μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η μεταφορά όλων των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.